Uvjeti poslovanja

OPĆE ODREDBE

Nakladni zavod Globus d.o.o. Vlaška 109, Zagreb OIB 43451602780 koji zastupa direktor Marijo Škegro (dalje u tekstu „NZG“) vlasnik je Internetske stranice www.globus.hr.

Ovi Uvjeti poslovanja primjenjuju se za korištenje internetske stranice www.globus.hr i odnose se na krajnje korisnike a isti se korištenjem web stranice slažu i prihvaćaju sve odredbe ovih Uvjeta poslovanja kao i bilo koje druge odredbe ili pravila koja vrijede za bilo koji dio ove web stranice bez ograničenja i uvjeta. Ako niste suglasni s odredbama ovih Uvjeta poslovanja, molimo vas da ne pristupate web stranici kao i da ne koristite sadržaje iste. U slučaju bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezano uz Uvjete poslovanja, molimo da nas kontaktirate pisanim putem poštom (Nakladni zavod Globus, Vlaška 109, 10000 Zagreb) ili e-mailom (globus@globus.hr), a NZG će poslati pisani odgovor istim putem u najkraćem mogućem roku.

Sadržaj i svi materijali koji se nalaze na web stranici zaštićeni su autorskim pravom i u vlasništvu su NZG ako nije drugačije navedeno. Korištenje dijela sadržaja i/ili materijala od strane trećih osoba dozvoljeno je jedino i isključivo uz pisano odobrenje nositelja autorskih prava. Svako neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela sadržaja web stranice smatrat će se grubim kršenjem autorskih prava te podliježe sudskom sporu.

Korištenjem web stranice korisnik prihvaća rizike koji nastaju iz korištenja iste te prihvaća koristiti web stranicu isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.

NZG se u potpunosti odriču svake odgovornosti za bilo kakvu štetu koja na bilo koji način može nastati korištenjem i/ili zlouporabom korištenja web stranice a koja može nastati korisniku i/ili trećim osobama.

NZG ne jamči da će web stranica uvijek biti dostupna i raspoloživa, te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Također NZG će nastojati otkloniti sve pogreške i poteškoće u pristupu u najkraćem mogućem roku.

NZG se obvezuju pružiti zaštitu osobnih podataka korisnika web stranice te je u skladu s time usvojio Pravila o privatnosti. Web stranica koristi tzv. kolačiće („cookies“) kako bi se korisniku omogućilo što kvalitetnije korištenje web stranice. Korištenjem web stranice smatrat će se da su korisnici u svakom trenutku upoznati i suglasni s uvjetima korištenja, uključujući odredbe o obradi i zaštiti osobnih podataka i mogućnostima u vezi s kolačićima.

NZG zadržava pravo na izmjenu ovih Uvjeta poslovanja bez prethodne najave. Sve promjene bit će objavljene na web stranici i stupaju na snagu datumom objave.

OSNOVNI POJMOVI

Prodavatelj je Nakladni zavod Globus, Vlaška 109, Zagreb, OIB 43451602780.

Kupac je fizička ili pravna osoba koja je punoljetna i poslovno sposobna osoba te koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje je Prodavatelju i izvrši plaćanje posredstvom web stranice www.globus.hr. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka.

INTERNET TRGOVINA

Prodavatelj se obvezuje vidljivo i čitljivo istaknuti maloprodajne cijene svih dostupnih proizvoda za kupnju putem web stranice.

Kupoprodajni proces se odvija tako da Kupac odabirom proizvoda i popunjavanjem elektronskog formulara na web stranici naručuje proizvod. Proizvod se smatra naručenim nakon što Kupac prođe cijeli postupak narudžbe i dobije povratnu informaciju elektronskim putem od Prodavatelja da je proizvod uspješno naručen.

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je na web stranici naznačeno da su raspoloživi na skladištu. Prodavatelj zadržava pravo da se zbog velikog broja narudžbi može dogoditi odstupanje u prikazanim raspoloživim proizvodima na web stranici od stvarnog stanja na skladištu. U tom slučaju Prodavatelj će kontaktirati Kupca o roku u kojem je proizvod dobavljiv i/ili ponuditi mogućnost povrata već uplaćenog iznosa.

Smatra se da Kupac jamči točnost i potpunost podataka koje je ispunio u formularu na web stranci te Prodavatelj ne odgovara za iste. Prodavatelj zadržava pravo da odbaci narudžbu i/ili ne isporuči robu ako utvrdi da su podaci netočni odnosno nepotpuni.

Kupoprodajni ugovor smatra se sklopljenim u trenutku kada Prodavatelj zaprimi potvrdu da je iznos narudžbe uplaćen na njegov račun.

Plaćanje je moguće izvršiti internet bankarstvom, kartičnim poslovanjem i plaćanjem gotovinom prilikom preuzimanja (pouzećem). Kupac se obvezuje platiti sve naknade povezane s njegovom kupnjom kao što su troškovi podatkovnog prometa, telefona, bankovni troškovi transakcije, carine i slično.

Ako Kupac ne izvrši uplatu za naručeni proizvod u roku 24 sata, Prodavatelj ne jamči raspoloživost tog određenog proizvoda.

Naručenu robu Prodavatelj će poslati na dostavu sljedeći radni dan i to nakon što uplata bude vidljiva na bankovnom izvodu odnosno nakon što zaprimi narudžbu u slučaju odabira plaćanja prilikom preuzimanja robe (pouzećem).

DOSTAVA

Dostava se obavlja putem dostavne službe koju je odabrao NZG.

Troškovi dostave iznose 35,00 kuna i bit će prikazani u Košarici na web stranici nakon dodavanja proizvoda te njih snosi Kupac ako nije drugačije navedeno. U cijenu dostave uračunato je pakiranje proizvoda.

Kupci izvan Hrvatske su sami odgovorni za bilo kakve carinske i uvozne troškove, pristojbe, dozvole, eventualna ograničenja i propise zemlje u koju se vrši dostava kao i same troškove dostave.

Prodavatelj se obvezuje isporučiti naručeni proizvod u roku od 7 radnih dana od dana sklapanja ugovora a smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.

Prodavatelj se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara vrsti i opisu proizvoda navedenom na web stranici. Slika koja ilustrira proizvod na web stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu s obzirom na postavke monitora na računalu Kupca, razlike u percepciji boja i slično te se ne smatra opravdanim razlogom za eventualni povrat robe. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, raspoloživost, cijena i sl.) prikazani na web stranici podložni su nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na web stranici, Prodavatelj zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor.

Kupac snosi odgovornost za provjeru ispravnosti pošiljke prilikom preuzimanja i ima pravo odbiti preuzeti naručenu robu u slučaju vidljivih vanjskih oštećenja pošiljke i/ili ako isporučena roba ne odgovara vrsti/količini naručenog proizvoda a za što Kupac ne snosi troškove dostave.

Potpisom Kupca na dostavnici prilikom dostave smatra se da je proizvod uredno isporučen te da nema vidljivi nedostatak odnosno da isporučena roba u potpunosti odgovara naručenim proizvodima.

Ako Kupac odbije primiti naručenu robu bez opravdanog razloga, Prodavatelj ima pravo uskratiti iznos troškova dostave i ostalih manipulativnih troškova od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene.

Ako se ne uspije izvršiti dostava zbog nedostupnosti Kupca, Prodavatelj ili dostavna služba kontaktirat će Kupca te mu ponuditi mogućnosti sljedeće isporuke.

REKLAMACIJE, POVRAT, ZAMJENA

Ako je Kupac iz bilo kojeg razloga nezadovoljan može uputiti prigovor pisanim putem Prodavatelju. Prigovor se može poslati poštom na adresu NZG, Vlaška 109, 1000 Zagreb ili putem e-maila na globus@globus.hr. Prodavatelj je dužan potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja a najkasnije u roku od 15 dana od primitka prigovora.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u roku 14 dana od preuzimanja pošiljke u slučaju da isporučena roba ne odgovara narudžbi i/ili ima neki skriveni nedostatak koji se nije mogao uočiti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja. U tom slučaju Prodavatelj će ponuditi mogućnost odabira između povrata novca, sniženje ili zamjenu za novi proizvod. Troškove dostave snosi Prodavatelj.

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana od dana primitka robe. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora Prodavatelj će dostaviti Kupcu bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Da bi Kupac mogao ostvariti svoje pravo na jednostrani raskid ugovora mora obavijestiti Prodavatelja pismenim putem prije isteka tog roka i to u obliku Obrasca za jednostrani raskid ugovora. Obrazac se može poslati poštom na adresu NZG, Vlaška 109, 1000 Zagreb ili putem e-maila na globus@globus.hr.

Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez  odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od dana davanja izjave o raskidu ugovora. Prekoračenje ovog roka rezultira gubitkom prava na jednostrani raskid odnosno povrat plaćenog.

Troškove povrata snosi Kupac.

Kupac snosi odgovornost za eventualno oštećenje vraćene robe koje je rezultiralo rukovanjem robe prilikom povrata. Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti.

Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

U roku 14 dana od primitka vraćene robe, Prodavatelj će vratiti Kupcu uplaćeni iznos na isti način kao što je bilo uplaćeno.

ZAVRŠNE ODREDBE

Uvjeti poslovanja predstavljaju sporazum između korisnika web stranice i NZG. Ako niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ovu web stranicu niti naručivati proizvode putem nje. Korištenjem web stranice podrazumijeva se da u potpunosti prihvaćate ove Uvjete poslovanja.

Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora Prodavatelj i Kupac će spor riješiti mirnim putem, a ako nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Zagrebu.