Dobrodošli na Globusov Web shop!
 • -17%
  kn60,00 kn50,00

  Slobodan Novak – DOLUTALI METAK

  Slobodan Novak ratne događaje ne želi ocjenjivati nekim posebnim ratnim zakonikom, usvojenom svepravdajućom i svepraštajućom doskočicom: rat je rat!, naprotiv, on nastoji sadašnjim mjerilima preispitati ondašnje istine i običajnu pravdu, pokušava pronaći današnje lijekove za nekdašnje bolesti i, rekli bismo, vjeruje da će samo takvo liječenje biti djelotvorno.

 • -50%
  kn80,00 kn40,00

  Roman Jakobson, Morris Halle – TEMELJI JEZIKA

  “Temelji jezika” Romana Jakobsona jedno su od najpoznatijih djela teorije književnosti. Knjiga je napisana u suradnji s američkim slavistom Morrisom Halleom i predstavlja sistemizaciju činjenica moderne fonologije, razvoja teorija razlikovnih obilježja i dvojčanih opreka u najširoj ekstenziji jezičnog fenomena

 • -50%
  kn120,00 kn60,00

  Milena Žic Fuchs – KOGNITIVNA LINGVISTIKA I JEZIČNE STRUKTURE: engleski “present perfect”

  Predmet je rasprave u ovoj knjizi analiza engleskog “present perfecta” koji je notorni deskriptivni problem u nizu lingvističkih modela, u čemu, kao što to autorica, dokumentira, niti kognitivna lingvistika (koja tvori teoretski temelj knjige) nije izuzetak, no knjiga ima i dublji teoretsko-metodološki značaj jer se “present perfect” koristi da bi se promišljala isprepletenost složenih pojmovno-značenjskih obilježja te njihova veza s gramatičkim strukturama.

 • -38%
  kn80,00 kn50,00

  Marko Kovačević – HRVATSKI JEZIK IZMEĐU NORME I STILA

  Knjiga jezičnih članaka, polemika i rasprava Hrvatski jezik između norme i stila dugogodišnjeg lektora i prevoditelja s francuskog jezika Marka Kovačevića, stručni je priručnik koji na najbolji način riješava moguće dvojbe u korištenju hrvatskog standardnog jezika s obzirom na neka leksička, semantička, stilistička i druga standardološka pitanja.

 • -38%
  kn80,00 kn50,00

  Luka Zima – FIGURE U NAŠEM NARODNOM PJESNIŠTVU

  “Figure u našem narodnom pjesništvu”, (JAZU 1880), objavljuju se pretiskom nakon punih 108 godina. To klasično djelo hrvatske filologije u nas je prva i do danas jedina temeljita i pouzdana sistematizacija tropa i figura, objavljena na temeljima s kojih su bile formulirane, razrađene i raspoređene još u antička vremena.

 • -50%
  kn130,00 kn65,00

  Lelija Sočanac – STUDIJE O VIŠEJEZIČNOSTI

  Knjiga Studije o višejezičnosti objedinjuje odabrane radove koji predstavljaju rezultat istraživanja jezičnih dodira i višejezičnosti tijekom dvadesetak godina, i to počevši od prvih članaka o adaptaciji anglicizama u talijanskom jeziku i anglicizmima u hrvatskim jednojezičnim rječnicima (objavljenih tijekom devedesetih godina prošloga stoljeća), zatim preko istraživanja različitih aspekata hrvatsko-talijanskih jezičnih dodira, utjecaja engleskog kao globalnog jezika, pa do pitanja jezične politike i planiranja, posebice jezične politike Europske unije i Vijeća Europe te problematike manjinskih jezika.

 • -25%
  kn80,00 kn60,00

  Konrad Dietzfelbinger – KAFKINA TAJNA

  Aforizmi Franca Kafke, njegova “Razmišljanja o grijehu, patnji, nadi i pravome putu”, tajni su ključ za život i djelo velikoga pjesnika. On u njima izgovara ono što mnogi osjećaju u današnje nemirno vrijeme. Kafka nije prvenstveno neurotičar, predstavnik kasnograđanske epohe, usamljeni pisac i egzistencijalist ili mističar između hebrejstva i kršćanstva – Franc Kafka je ezoterik.

 • -30%
  kn100,00 kn70,00

  Jure Kaštelan – STUDIJE, OGLEDI

  Treća knjiga Kaštelanovih Djela sadrži dvije ugledne i stručne studije: o lirici A.G.Matoša – što je bila i Kaštelanova doktorska disertacija, te lirici A.B.Šimića, naravno, Preobraženjima. Tu su još i razni Ogledi o Mažuraniću, Tadijanoviću, Ivanu Goranu Kovačiću, Murtiću…

 • -30%
  kn100,00 kn70,00

  Jure Kaštelan – PROZA / DRAME

  Druga knjiga sabranih djela Jure Kaštelana donosi sva prozna – četrnaest priča iz knjige Čudo i smrt (1961.), knjigu Uznesenje zmije (1976.); te sva dramska djela – Pijesak i pjenu (1958.) I da i ne (1962.), Prazor (1972.) koje je za tisak priredio Ante Stamać.

 • -30%
  kn100,00 kn70,00

  Jure Kaštelan – POBUDE I PRIZORI

  Četvrta knjiga Kaštelanovih sabranih djela Pobude i prizori, donosi svojevrsnu “rasutu baštinu”, eseje, feljtone, članke i bilješke, koji ga potvrđuju kao osebujnu ličnost i vjerodostojnog svjedoka jednog delikatnog trenutka hrvatske nacionalne povijesti, ali i kao čovjeka koji se uvijek tiho i samozatajno zalagao za ljepotu i istinu.

 • -50%
  kn80,00 kn40,00

  Ivo Frangeš – NOVE STILISTIČKE STUDIJE

  Riječ je, dakako, o tada, za onodobni jugoslavenski znanstveni obzor, revolucionarnoj stilističkoj metodi izgrađenoj na amalgamiranju romanske i njemačke teorije (Leo Spitzer, Giacomo Devoto).

 • -62%
  kn130,00 kn50,00

  Ivan Lupić – SHAKESPEARE IZMEĐU IZVEDBE I KNJIGE

  Onima kojima je Shakespeare još uvijek nepoznanica ova knjiga nudi izazovan poticaj za prvi ozbiljan susret. Onima koji se sa Shakespeareom već odavna druže ona pruža priliku da se to poznanstvo produbi i osvježi. Baveći se i Shakespeareovim dramama i njegovom nedramskom poezijom, i renesansnim i nama suvremenim Shakespeareom, i originalom i prijevodom (kritički se osvrćući na najnovije hrvatske pokušaje u tome smislu), ona pruža širok a detaljan uvid u prostore koji se otvaraju između šekspirijanske izvedbe i knjige.